Botilbud Solskrænten

Adresse: Lykkevalg 17
5600 Faaborg
Kontakt: Tlf: 72530688
E-mail: ivun@fmk.dk
Information: Web: solskraenten.fmk.dk/forside
CVR: 29188645

Botilbud for hjerneskadede

Botilbud Solskrænten er et bosted for hjerneskadede og sindslidende. Bostedet tilbyder professionel og omsorgsfuld rehabilitering med udgangspunkt i borgerens behov. Visionen er at hjælpe borgeren tilbage på sporet, så han eller hun kan genvinde magten over sit eget liv – og vende tilbage til dagligdagen og mestre de aktiviteter og funktioner, den kræver.

 

Blandt Botilbud Solskræntens personale finder du:

  • Sygeplejersker
  • Sundhedsassistenter
  • Plejere
  • Pædagoger
  • Ergoterapeuter
  • Plejehjems- og husassistenter
  • En psykiatrisk konsulent
  • Køkkenpersonale
  • Servicemedarbejdere
  • Administrativt personale

 

Tæt samarbejde mellem borger og pårørende

Udgangspunktet hos bostedet er, at borgeren er et helt menneske og ekspert i sit eget liv. Derfor inddrages borgeren og dennes pårørende i et tæt samarbejde, der sigter mod at koordinere en målrettet indsats. På den måde skal borgeren føle, at der er sammenhæng og mening i den ydede indsats. Mere konkret planlægger bostedet i fællesskab med borgeren og de pårørende en handlingsplan med realistiske, opnåelige mål inden for såvel det fysiske og sociale som det psykiske. Samarbejdet beror på ligeværdighed og respekt gennem hele processen. Hensigten er, at det skal være en god oplevelse for både borgeren og de pårørende, og det kræver gensidig tillid.

 

Kontakt dem i dag

Du kan kontakte Botilbud Solskrænten i dag på tlf. 72 53 06 88 eller mail ivun@fmk.dk. De er beliggende i Faaborg på Midtfyn.

 

 

Bedømmelser
Ingen
bedømmelser
Bedøm Botilbud Solskrænten

Log ind for at afgive en bedømmelse

Bedømmelser

Endnu ingen bedømmelser af Botilbud Solskrænten

Top